„On ne voit bien qu’avec le cour. L’essentiel est invisible pour les yeux”…
– „Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”…
Antoine de Saint-Exupéry

Mój Imiennik…..
Magia Twojego Imienia…..

Imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi…, W dzisiejszych czasach imię nie może funkcjonować bez nieodłącznego nazwiska, tworząc razem symboliczną grę słów która będzie z nami od narodzin aż po śmierć…,  Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków…,  Dlatego też dźwięk imienia starożytnym ludom pierwotnym jawił się jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu magicznym…,  Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał…,  Tym samym rodzina nadawała dziecku imię, aby wyposażyć je w pewne cechy magiczne, by w sposób nadzmysłowy poprawić jego przyszłość lub odwrócić na korzyść nieprzychylny bieg wydarzeń…,  Tak więc imię było magiczną formułą, było błogosławieństwem, ochroną i życzeniem dobrego życia…,  Można więc powiedzieć, że każde imię jest nierozłącznie związane z życiem osoby, która je nosi, i stanowi jego ważną integralną część bez której funkcjonowanie w społeczeństwie nie było by możliwe…,  Z nadawaniem imienia często wiążą się obrzędy i publiczne lub rodowe uroczystości, jak choćby chrzest lub postrzyżyny.  Obecność przy tym akcie rodziny czy grupy, w której żyje dana jednostka, wiąże się z jej symbolicznym wprowadzeniem do tej społeczności…, Obecnie dawne funkcje magiczne imion są w zaniku. Większość rodziców nadaje dzieciom imiona ze względu na ładne brzmienie lub aktualnie panującą modę…, Jednak wybierając imię dla swojego dziecka, powinniśmy wziąć pod uwagę o wiele więcej zmiennych niż tylko ładne brzmienie i dopasowanie do nazwiska, powinniśmy wykazać się rozwagą i zdecydować się na takie, które niesie ze sobą określone pożądane znaczenie, wzmacniające cechy charakteru i temperamentu, wzmacniające wewnętrzny potencjał nowo narodzonego małego człowieka który z tym imieniem będzie szedł dumnie przed świat na spotkanie wyzwań jakie przed nim staną…,   Dlatego też czy wierzmy w magię naszych imion czy nie i tak musimy uznać że imiona są dla nas bardzo ważne i nadają naszemu życiu określony sens pozwalając się wyróżnić spośród innych…,  Ładne, dźwięczne dobrze dopasowane imię doda nam powagi,  ba wzbudza nawet swoim brzmieniem podświadomy zachwyt a tym samym będzie dobrze oddziaływać na otoczenie pozostając w pamięci wielu z naszych rozmówców…,  Ten imiennik oprócz znaczenia imienia, jego pochodzenia, patronujących mu planet, żywiołów, kamieni, kolorów i znaków zodiaku, podaje znaczenie numerologiczne w oparciu o polski alfabet oraz totem indiański patronujący nad imieniem i to także dla małego dziecka wraz z potencjałem dla dalszego rozwoju…,  Numerologia to prognozowanie potencjalnych cech charakteru z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danej literze ma związek z jej magicznym znaczeniem. Tak więc imiona które można zapisać w sposób symboliczny za pomocą liczb poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. Przyporządkowanie liczb literom polega na zapisaniu alfabetu w ściśle określony sposób, z ta jednak różnicą w stosunku do numerologi klasycznej że uwzględniające  polską pisownię liter w bezpośredniej kolejności po to by imiona nabrały prawdziwego i realnego wydźwięku fonetycznego co przełoży się w moim przekonaniu na magiczne brzmienie Twojego imienia…,  Różnica wydaje się tylko z pozoru błaha jednak jak sami państwo sprawdzą jej wydźwięk jest o wiele bardziej dopasowany do znaczenia imienia…,  To samo imię zapisane w różnych alfabetach może dawać inną magiczną liczbę dlatego dopasowanie do polskiego alfabetu wydaje się być istotne i ważne…,   Według numerologi nic nie dzieje się przypadkowo, ani to, że ktoś urodził konkretnego dnia, ani to że posiada takie a nie inne imiona i nazwisko…,   Numerologia pozwala poznać potencjał każdego człowieka,  po przez wyliczenie liczby imienia lub imion jeżeli ktoś posługuje się kilkoma, nazwiska i daty urodzenia a w ten sposób można wyliczyć LICZBĘ PRZEZNACZENIA która jest naszą prawdziwą życiową i niezmienną towarzyszką aż po kres życia…,   O ile chodzi o datę urodzenia wyliczenie jest bardzo proste i jest sumą wszystkich cyfry w dacie urodzin, tak aby uzyskać w ostatecznym rozrachunku liczbę od 1 do 9 będącą „liczbą urodzenia” danej osoby…,  O tyle wyliczenie liczby imienia czy nazwiska trzeba oprzeć o pewien obrany klucz tradycyjny lub nie…,  Czyli sumą cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska liczonym oddzielnie i na koniec z-sumowanym w jedną magiczną dla nas cyfrę……

 

„La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle”…
– „Ziemia uczy nas więcej o nas samych niż można wyczytać ze wszystkich książek. To dlatego, że stawia opór, nie poddaje się. Człowiek zmagając się z przeszkodą obnaża swoje ja i poznaje samego siebie”.
Źródło – Gallimard…

Anna Kamińska